✂️ ຂາຍມີດຕັດຜົມ ✂️

ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຟຣີ

ບົດຂຽນຂອງຊ່າງຕັດຜົມ: ໝາ ທີ່ຊື່, ຕັດຄໍ, ແລະໂກນດອກ

ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທຸກຄົນຝຶກຊ້ອມ + ຫຼີ້ນ