Cutting️ຕັດຜົມແລະຕັດມີດຕັດ✂️

ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຟຣີ

ອ່ານກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫລີ້ນເກັດເກົາຫລີ Iceman

ຮ້ານຕັດກະແລັມ Iceman ທີ່ຮ້ານຕັດຜົມຍີ່ປຸ່ນ. ເຄື່ອງຕັດແລະ Thinning ສຳ ລັບຊ່າງຕັດຜົມແລະຊ່າງຕັດຜົມດ້ວຍການຊອກຫາຮ້ານຕັດຜົມແລະຕັດຜົມ.